Database met MKB-cijfers

Op de nieuwe website ‘De Staat van het MKB’ verzamelen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen informatie over en voor het MKB. Volgens Sprout moet de site als een kennisplatform gaan fungeren. Momenteel is de site nog gevuld met cijfermateriaal en studies van het CBS. De komende tijd moet de database verder worden uitgebreid met meer actuele…

Mozambique pakt meer stropers op

De politie in Mozambique heeft dit jaar al twee keer zoveel stropers gearresteerd als vorig jaar. Stropers zijn een groot probleem in het Zuid-Afrikaanse land. Zowel de witte als de zwarte neushoorn zijn er al volledig uitgestorven en in de afgelopen vijf jaar verloor het land de helft van zijn olifanten door de illegale jacht….

Sublime Columns
© Sublime Columns

Ralien Bekkers

Iedere werkdag om 09.30 uur geven de columnisten van Sublime FM hun kijk op het wereldnieuws, economie, veiligheid of duurzame ontwikkelingen. Vandaag Ralien Bekkers. De afgelopen maanden werkte ze bij de Verengde Naties aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030. Momenteel bereidt ze zich voor op de cruciale VN-klimaatconferentie in Parijs. Meer over Ralien en haar…

Uber experimenteert met on-demand gezondheidszorg

Uber experimenteert met on-demand gezondheidszorg. Het bedrijf maakte op de eigen website bekend dat Ubergebruikers in 35 Amerikaanse steden een griepprik konden bestellen, die voor 10 dollar door een verpleegkundige werd geplaatst. Het project maakt deel uit van de pilot UberHEALTH en moet eraan bijdragen dat meer Amerikanen tegen de griep worden beschermd. Het bedrijf…

Vluchtelingen in Duitsland mogen vrijwilligerswerk gaan doen

Vluchtelingen in Duitsland zullen vanaf volgende maand als vrijwilliger werk mogen verrichten. Dat schrijft de Volkskrant. In de zogeheten Federale Vrijwilligersdienst zullen zo’n tienduizend extra werkplekken worden gecreëerd. De vrijwilligers zullen onder meer voor jeugdwerk en ouderenverpleging worden ingezet. Voor hun werkzaamheden zullen de vrijwilligers een financiële vergoeding ontvangen. Daarnaast kunnen ze aanspraak maken op…

De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime FM!