13: Klimaatverandering aanpakken


De dertiende doelstelling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen richt zich op het aanpakken van klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven van miljoenen mensen over de hele wereld en de impact zal in de toekomst alleen maar toenemen. Eind 2015 werd er tijdens de klimaattop in Parijs door 195 landen een klimaatakkoord gesloten. Niet eerder hebben zoveel landen zich gecommitteerd aan het gezamenlijk terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze maand geeft het Nieuws van de Vooruitgang inzicht in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Lees meer via de VN en OneWorld


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!