14: Bescherming van zeeën en oceanen


De veertiende doelstelling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen richt zich op de bescherming van zeeën en oceanen. Oceanen bedekken driekwart van het aardoppervlak en zijn essentieel om de aarde bewoonbaar te houden. Door vervuiling wordt de werking van de oceanen en zeeën echter bedreigd. De Verenigde Naties streven ernaar om in 2025 de vervuiling door vrachtverkeer op zee sterk te hebben teruggedrongen. Daarnaast moet er in 2020 een einde zijn gemaakt aan overbevissing en illegale visserij, zodat de visstanden zich kunnen herstellen.

Lees meer via de VN en OneWorld


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!