17: Revitalize the global partnership for sustainable development


Mondiale samenwerking is van essentieel belang om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen te kunnen realiseren. Dat stelt VN-secretaris generaal Ban Ki-moon. Volgens de VN-topman is samenwerking vooral belangrijk om veranderingen in ontwikkelingslanden en op het gebied van duurzame energie, infrastructuur, vervoer en informatie- en communicatietechnologie door te kunnen voeren. Om investeringen aan te treken en duurzame ontwikkeling te bevorderen zal bestaande regelgeving moeten worden aangepast. Het opzetten en versterken van nationale toezichtmechanismen, zoals wetgeving en rekenkamers, moet ervoor zorgen dat deze veranderingen op de juiste manier worden uitgevoerd en nageleefd.

Lees meer via de VN en OneWorld


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!