Extra geld voor oplossen wachtlijsten internationale scholen


Een extra investering van bijna 11 miljoen euro moet de lange wachtlijsten voor internationale scholen verminderen. Dat meldt de Nationale Onderwijsgids. Het geld is beschikbaar gesteld door het kabinet en de regio’s Amsterdam en Den Haag. Door de komst van steeds meer buitenlandse bedrijven, is het in deze regio’s steeds lastiger voor expats om een school voor hun kinderen te vinden. Dankzij de extra investeringen moet de capaciteit van de internationale scholen worden vergroot. Door meer plek te bieden voor internationale leerlingen kan het Nederlandse vestigingsklimaat worden verbeterd. 

 


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!