Shell verkoopt teerzanden Canada


Shell verkoopt al zijn belangen in Canadese teerzandprojecten. Dat meldt Trouw. De winning van olie uit teerzand is omstreden vanwege de schade die het toebrengt aan de omgeving. Om bij de olie te komen moeten de zandgronden tot 60 meter diepte worden afgegraven. Shell is een van de grotere spelers in de teerzandindustrie. Het bedrijf had eerder al aangekondigd geen nieuwe investeringen meer in de oliewinning uit teerzand te doen.
 


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!