Egypte investeert in duurzaamheid


De Egyptische overheid investeert fors in de opwekking van schone energie. Dat meldt DuurzaamBedrijfsleven. Binnen drie jaar moet 20 procent van de stroom uit hernieuwbare energiebronnen komen. Momenteel is dat nog 3 procent. Om het ambitieuze doel te behalen, investeert de overheid miljarden dollars in zonne- en windenergieprojecten. Het geld wordt onder meer gebruikt voor projecten in de Sahara. Dit gebied is de uitgelezen plek om zonne-energie op te wekken; jaarlijks schijnt de zon 3 tot 4 duizend uur.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!