Meer agenten met migratieachtergrond


De politie slaagt er steeds beter in agenten te werven met een migratieachtergrond. Dat meldt Trouw. Het is de bedoeling dat het korps eind 2018 voor een kwart bestaat uit mensen met een migratieachtergrond en zo een betere afspiegeling is van de samenleving. Vorig jaar kwam deze instroom uit op zo’n 20 procent, bijna een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar eerder. Vooral in Amsterdam is de instroom hoog: daar heeft 40 procent van de nieuwe agenten een migratieachtergrond.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!