Nieuwe welvaartsindicator telt milieu en vrijwilligerswerk mee


De drie Nederlandse planbureaus gaan bij de berekening van welvaart ook rekening houden met milieu-effecten en vrijwilligerswerk. Dat meldt Duurzaam Ondernemen. Volgens de initiatiefnemers kan er door het uitbreiden van de indicatoren recht worden gedaan aan alle relevante aspecten van welvaart. Nu wordt hiervoor nog vooral gekeken naar het Bruto Binnenlands Product. In de nieuwe rapportage zal bijvoorbeeld ook de kwaliteit van leefomgeving en de ecologische voetafdruk worden meegenomen.

 


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!