Natuurinclusieve landbouw goed voor boer en milieu


Natuurinclusieve landbouw is goed voor boer en milieu. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Bij natuurinclusieve landbouw wordt de natuurlijke omgeving geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld gezond gras voor koeien, weidegang en het gebruik van zogenaamde ruige mest. Dit soort maatregelen heeft op korte termijn een positief effect op de biodiversiteit. Op langere termijn is er ook economisch voordeel voor de boer.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!