Steeds minder mensen extreem arm


Steeds minder mensen leven in extreme armoede. Volgens World’s Best News is het aantal extreem arme mensen sinds 1990 teruggelopen van 1,9 miljard naar 700 miljoen. De daling zou met name te danken zijn aan betere samenwerking tussen landen op gebied van onder andere economie, onderwijs en gezondheidszorg. Ook het aantal ontwikkelingslanden is aanzienlijk gedaald in de laatste decennia.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!