Training ‘Ik puber’ helpt pubers met autisme


Pubers met autisme zijn gebaat bij een training die hen leert over seksualiteit, relaties en omgang met sociale media. Dat schrijft de Nationale Onderwijsgids. Voor jongeren met autisme is de pubertijd vaak extra verwarrend. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij minder vriendschappen en relaties met leeftijdsgenoten hebben dan andere pubers. ‘Ik puber’ behandelt zaken waarmee de jongeren te maken hebben. Kirsten Visser van het Erasmus MC onderzocht het effect van de training. Alle deelnemende autistische pubers bleken na de training meer psychoseksuele kennis en inzicht in grenzen te hebben dan de controlegroep die de cursus niet volgde.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!