‘Journalisten moeten vaker schrijven over positieve ontwikkelingen’


Conflicten, rampen en slecht bestuur – wie dagelijks de krant leest, ontwikkelt een scheef beeld van de armoede in ontwikkelingslanden. Dat zegt mediadeskundige Mirjam Vossen in NRC. Door de berichtgeving ontstaat onterecht het beeld dat er sprake is van een uitzichtloze situatie. Volgens Vossen zouden journalisten vaker moeten berichten over de vele positieve ontwikkelingen in deze gebieden. Zo zijn er in de afgelopen jaren miljoenen mensen uit de extreme armoede ontsnapt.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!