Basisschoolleerlingen doorbreken segregatie


Hoe zorg je ervoor dat kinderen met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen? Twee scholen in Utrecht hebben een origineel project opgezet, zo meldt Trouw. Hoewel de scholen op loopafstand van elkaar liggen, komen de leerlingen uit verschillende werelden. Op de ene school zitten voornamelijk witte kinderen met hoogopgeleide ouders. De andere school heeft juist veel leerlingen met een migratieachtergrond, uit een minder welvarende wijk. Leerlingen uit groep 3 en 4 bezoeken nu elkaars scholen. Daar doen ze samen spelletjes, waarbij ze elkaar beter leren kennen. Door de kinderen al op jonge leeftijd contact te laten leggen, hopen de scholen de bestaande segregatie te doorbreken.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!