Meer aandacht voor gezondheid Vlaamse werknemers


Voorkomen is beter dan genezen. De Vlaamse minister van Gezondheid zet daarom ruim 40 preventiecoaches in. Zij moeten erop toezien dat Vlamingen ook op de werkplek aan hun gezondheid werken, aldus De Standaard. Vorig jaar waren zo’n 400 duizend Belgen arbeidsongeschikt. Door werkgevers te helpen bij het opzetten van een preventiebeleid en meer aandacht te hebben voor de gezondheid van werknemers, hoopt de minister meer uitval te voorkomen.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!