Schoolproject moet genderstereotypen doorbreken


Hoe ziet een kapitein of een elektricien eruit? Nog weinig mensen denken bij dit soort beroepen aan een vrouw. Het project Beeldenbrekers wil genderstereotypen doorbreken en richt zich daarbij vooral op jonge kinderen. Vrouwen met een technisch beroep bezoeken kleuterklassen om te vertellen over hun werk. Door kinderen in contact te brengen met vrouwelijke rolmodellen hoopt de organisatie meer meisjes te interesseren voor een technische opleiding of baan.

Lees meer via OneWorld.nl.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime FM!