‘Meer ‘lelijke’ groente in de supermarkt’


Meer lelijke groente in de supermarkt. Daarvoor spant Kromkommer zich in, zo schrijft Duurzaam Bedrijfsleven. De milieuorganisatie doet nu een oproep aan de Europese Unie om specifieke handelsnormen voor groente en fruit af te schaffen. Er bestaan op dit moment namelijk allerlei Europese criteria voor vorm, grootte en gaafheid van groente en fruit. Deze werden eerder al afgeschaft voor 25 soorten. Maar voor 11 andere soorten, zoals paprika’s en kiwi’s, bestaan ze nog steeds. Dat leidt ertoe dat veel producten die geschikt zijn voor consumptie niet in de supermarkt, maar in de vuilniscointainer belanden. In een door Kromkommer opgesteld visiedocument wordt uitgelegd hoe deze regels kunnen worden versoepeld.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!