Bericht van Janno Lanjouw: ‘Landbouwrevolutie’


De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vandaag Janno Lanjouw, voedseljournalist.

Deze content wordt niet getoond door je cookie voorkeuren. Accepteer cookies om deze content te zien.

Vaak hoor ik dat de landbouw meer mèt de natuur zou moeten werken. In plaats van ertegen. Dat is welbeschouwd een contradictio in terminis. De essentie van landbouw is dat ze tegen de natuur in gaat. Het is de mens die de natuur naar zijn hand zet om zichzelf te voeden. Natuur wordt door menselijk ingrijpen omgezet in cultuur. Agricultuur.

Vrijwel niets dat onze huidige landbouw voortbrengt, is te vinden in de natuur. Onze wulpse groentes staan bijvoorbeeld in schril contrast met de taaie, wilde plantvariëteiten die eraan ten grondslag liggen. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw heeft de toenemende wetenschappelijke inzet op het gebied van genetica geleid tot gewasvariëteiten met een hogere opbrengst dan ooit tevoren. Die ontwikkeling versnelt alleen maar. Met gentech werden nieuwe, meer omstreden stippen op de horizon gezet.

Terwijl het grote publiek steeds meer ageert tegen de moderne, intensieve landbouw, waarin gentech in een kwaad daglicht is komen te staan, voltrekt zich op dit moment alweer een nieuwe revolutie waar we de omvang nog niet kunnen overzien. Met de CRISPR-cas techniek kunnen genen – eigenschappen in het DNA van soorten die we eten – naar wens worden aan en uitgezet. Zeggen dat de verwachtingen hooggespannen zijn doet geen recht aan de aardschokken die door voedselland trekken. De sky is the limit en nog lang niet in zicht.


Cookies | Privacy policy | De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te clicken. Je kunt ze ook afwijzen. Dan blijft de site gewoon werken (maar mogelijk niet optimaal).