10: Einde aan ongelijkheid


Met het tiende Duurzame Ontwikkelingsdoel richten de Verenigde Naties zich op het verminderen van ongelijkheid in en tussen landen. Hoewel de inkomensongelijkheid tussen landen de afgelopen jaren is afgenomen, zijn de binnenlandse inkomensverschillen juist gestegen. Om deze ongelijkheid te bestrijden, zullen landen zich meer op de behoeften van kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen moeten richten.

Lees meer via de VN


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!