Europese sociale partners helpen oudere werknemer


De Europese werkgevers- en werknemersorganisaties willen oudere werknemers meer laten leren van hun jongere collega’s. Dat meldt het Algemeen Dagblad. In het werkprogramma ‘Actief ouder worden’ beschrijft men hoe de samenwerking tussen de  verschillende generaties kan worden verbeterd. Trainingsprogramma’s moeten ook voor oudere werknemers beschikbaar zijn en teams zoveel mogelijk bestaan uit werknemers van alle leeftijden. Zo kunnen ouderen langer op een zinvolle manier doorwerken in een tijd waarin er veel veranderingen worden doorgevoerd.

 

 


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!