Eerste belasting op frisdrank succes


De eerste Amerikaanse belastingmaatregel gericht op frisdrank is een succes. Dat schrijft Reuters. Vorig jaar besloot de Californische plaats Berkely om extra belasting te heffen op suikerhoudende dranken. Doel van de wet is om obesitas- en diabetes tegen te gaan. Vorig jaar nam de frisdrankconsumptie met 10 procent af. Tegelijkertijd is bijna 1,5 miljoen dollar aan belastingen geïnd. Dit geld zal worden besteed aan projecten gericht op gezonde voeding voor kinderen.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!