Zeeland brengt waterverdeling in kaart


Zeeland heeft de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond in kaart gebracht. Volgens de site Zeeland.nl is de provincie de eerste in Nederland die deze gegevens beschikbaar stelt. De informatie is waardevol voor de Zeeuwse boeren, die erg afhankelijk zijn van regenwater. De kaart maakt inzichtelijk waar zoet water in de bodem te vinden is, en waar eventuele overschotten het beste kunnen worden opgeslagen.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!