Marker Wadden overtreffen verwachtingen


Het natuurherstelproject de Marker Wadden lijkt een succes te worden. Dat schrijft Trouw. De Marker Wadden moeten een veilige broedplaats bieden aan verschillende vogelsoorten, zoals de kokmeeuw en de dwergstern. De eilanden zijn een jaar geleden opgespoten. Uit tellingen blijkt dat sindsdien meer dan 2000 broedparen een ei hebben gelegd. Volgens Natuurmonumenten is dat aantal ver boven de verwachting.


De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!