Klimaat

Groot-Brittannië breekt record zonne-energie

Groot-Brittannië heeft zijn dagrecord voor de opwekking van zonne-energie verbroken. Voor het eerst brachten de zonnepanelen meer op dan kerncentrales. Dat meldt IPS. Op de recorddag was bijna een kwart van de totale stroomproductie afkomstig van zonnepanelen. Groot-Brittannië neemt steeds meer maatregelen om het aandeel groene stroom in de energievoorziening te vergroten.

Zeeland brengt waterverdeling in kaart

Zeeland heeft de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond in kaart gebracht. Volgens de site Zeeland.nl is de provincie de eerste in Nederland die deze gegevens beschikbaar stelt. De informatie is waardevol voor de Zeeuwse boeren, die erg afhankelijk zijn van regenwater. De kaart maakt inzichtelijk waar zoet water in de bodem…

De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!