Maatschappij

Burgerinitiatieven voor opvang vluchtelingen

Burgers moeten de verantwoordelijkheid krijgen voor de integratie van vluchtelingen. Dat stelt Marian Stoppelenburg van initiatief Cirkel van Integratie. Volgens Stoppelenburg hebben vluchtelingen vaak weinig contact met Nederlandse burgers, waardoor integreren moeizamer gaat en langer duurt. Integratie zou daarom via burgerinitiatieven moeten verlopen. Vrijwilligers kunnen zich via deze initiatieven ontfermen over een vluchteling en deze…

Australië bestrijdt moderne slavernij

Australië onderneemt stappen om moderne slavernij uit te bannen. Dat meldt Sky News. Hierbij gaat het om dwangarbeid, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Nieuwe wetten gaan zorgen voor meer bescherming van kwetsbare groepen zoals arbeidsmigranten. Bedrijven en overheidsorganen zijn straks verplicht om te laten zien welke maatregelen zij nemen om uitbuiting tegen te gaan. Ook moet…

De muziek van de vooruitgang luister je op Sublime!